CPI bazowy rdr wzrósł w VII o 0,7 proc., po wzroście w VI o 0,9 proc. Tu szacowano +0,7 proc.

Mdm CPI spadł o 0,1 proc. wobec wstępnych szacunków -0,1 proc., po +0,3 proc. miesiąc wcześniej.