NBP zaznaczył, że uchwała RPP wchodzi w życie 9 grudnia br.

Do tej pory RPP podwyższyła stopy dwukrotnie. W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. W listopadzie została znowu podwyższona, do 1,25 proc.

"Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 1,75% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 2,25% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 1,25% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 1,80% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 1,85% w skali rocznej;

Na godz. 15:00 w dniu 9 grudnia br. zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.