73 proc. Polaków nie wie jeszcze, ile będzie wynosiła ich pensja po wprowadzeniu PŁ. Swój dochód zna jedynie 27 proc. - Podobne badanie przeprowadziliśmy ostatnio dla Wirtualnej Polski i w porównaniu z nim spadł odsetek osób, które wiedzą, jak będą wyglądać ich dochody po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Kanonada w mediach doprowadziła do tego, że ludzie stracili orientację - mówi Marcin Duma. Chodzi m.in. o informacje o nauczycielach czy mundurowych tracących na nowych rozwiązaniach podatkowych, mimo że mieli na nich zyskać, np. przez system zaliczek na podatek. To rzutuje na ocenę nowych rozwiązań w podatkach, co pokazują odpowiedzi na dwa kolejne pytania. Gdy United Surveys pyta, czy pensja będzie wyższa, czy niższa w wyniku korekty systemu podatkowego, praktycznie tyle samo (ponad 26 proc.) ocenia, że zyska lub straci. 17 proc. uważa, że ich pensja się nie zmieni, natomiast aż 30 proc. nie ma zdania w tej kwestii.