"Myślę, że panuje konsensus polityczny, że te wydatki [ na obronność] należy ponosić. Uważamy, że dopóki te wydatki będą na takim poziomie przekraczającym 3 proc. PKB, dopóty te stawki VAT powinny być na poziomie 23 i 8 proc. VAT" - powiedział Soboń podczas konferencji prasowej.

W projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podano dziś, że rząd planuje utrzymanie podwyższonych stawek VAT na poziomie 8 proc. i 23 proc. w roku 2023 z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność i uzależnia ich utrzymanie po 1 stycznia 2024 r. od przekroczenia przez sumę wydatków na obronność 3 proc. PKB. Projekt został przyjęty w tym tygodniu przez rząd i skierowany do Sejmu.

Przedmiotowy projekt zakłada kontynuację stosowania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek podatku od towarów i usług w 2023 r. z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność, wskazano w uzasadnieniu.

W 2010 r. stawki VAT zostały tymczasowo podwyższone o 1 pkt proc. (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.). Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany.