W ciągu miesiąca od ogłoszenia upadłości banku, do 22 sierpnia do godz. 10:00 czasu polskiego, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zostało zgłoszonych 27 tys. wierzytelności wobec Getin Noble Banku, poinformował syndyk masy upadłości Getin Noble Banku Marcin Kubiczek. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią frankowicze".

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. W wyniku procedury resolution Getin Noble Banku powstał VeloBank, który jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.