Jak wynika z raportu "Związek a finanse" Santander Consumer Banku, 57 proc. badanych Polaków w związkach prowadzi wspólny budżet z partnerem lub partnerką i pokrywa z niego wszystkie koszty. Odpowiedzi takiej udzieliło 65 proc. ankietowanych w związku małżeńskim i 25 proc. respondentów, którzy żyją w kohabitacie.

Z kolei 30 proc. respondentów dzieli się z partnerem lub partnerką kosztami wspólnymi, a za osobiste płaci oddzielnie. Cytowana w badaniu Anna Szczechowiak zauważyła, że w tym przypadku są to dwa razy częściej osoby w związkach niesformalizowanych niż po ślubie.

"Wśród osób, które wskazały na taką odpowiedź znalazło się także 43 proc. młodych ludzi w wieku 18-29 lat, 37 proc. mieszkających w dużych miastach oraz 45 proc. zarabiających od 5000 do 5999 zł na rękę lub 7500 zł i więcej" – stwierdziła Szczechowiak.

W raporcie podkreślono, iż 8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że jeden z partnerów pokrywa całość wydatków wspólnych, a prywatne reguluje każdy z osobna. 2 proc. respondentów jest w związku, w którym jedna osoba płaci za wszystkie koszty życia codziennego.

Reklama

59 proc. badanych zadeklarowało, że nie liczy tego, ile wydaje każde z partnerów – wynika z raportu. "W tej grupie znaczącą przewagę wykazują małżeństwa (65 proc.) w porównaniu z osobami w kohabitacie (35 proc.)" – wskazano. 23 proc. respondentów przekazało, że wydatkami z partnerem lub partnerką dzieli się po połowie, a 15 proc., że lepiej zarabiająca osoba dokłada do budżetu domowego więcej.

W badaniu wskazano, że 37 proc. ankietowanych przyznało, iż wyższe zarobki osiąga ich partner lub partnerka. "Odpowiedzi te pochodziły głównie od kobiet, które deklarowały to aż trzy razy częściej (56 proc.) w porównaniu do mężczyzn (18 proc.)" – zauważono. 24 proc. respondentów uzyskuje dochody mniej więcej na tym samym poziomie, co ich partner lub partnerka.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI, przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sierpniu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1001 osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński