Zadłużenie w pozycji "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju" wyniosło na koniec IV kw. 73,9 mld zł i nie zmieniło się od końca 2022 r., podał resort w biuletynie "Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych III kw. 2023".

Zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wyniosło 27 884,3 mln zł na koniec IV kw. 2023 r. wobec 18 881,5 mln zł kwartał wcześniej i w porównaniu do 9 913 mln zł na koniec 2022 r., podał także resort.