"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 70 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4 punktu procentowego w skali roku" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec kwietnia zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VIII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)