Członkowie Komitetu omówili źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF.

"Ze względu na rosnącą liczbę umów objętych postępowaniem sądowym, banki systematycznie zwiększają odpisy i rezerwy z tytułu ryzyka prawnego. Istotny wpływ na dalsze kształtowanie się tych kosztów może mieć rozstrzygnięcie całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego planowane na 13 kwietnia br." - czytamy w komunikacie.

Komitet zapoznał się z najnowszymi analizami dotyczącymi tego ryzyka oraz przebiegiem prac nad propozycją pozasądowych rozwiązań dotyczących kredytów walutowych i potwierdził potrzebę dalszego monitorowania sytuacji w tym zakresie, podano także.

KSF ponownie uznał obniżającą się rentowność banków jako kolejne, istotne źródło ryzyka w polskim systemie finansowym.

Jak wskazano, Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych, które wskazują na dalszy wzrost aktywności na tym rynku.

"Jednocześnie istniejące nadwyżki kapitałowe oraz dobra sytuacja płynnościową banków sprawiają, że brak jest barier dla prowadzenia akcji kredytowej po stronie podażowej. W ocenie Komitetu ryzyko związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych obniżyło się" - czytamy także.

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, uczestniczyli: Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu, Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Piotr Tomaszewski, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.