Głównym powodem wzrostu poziomu oszczędności był spadek wydatków na spożycie ostateczne gospodarstw domowych, które było w UE o 7,0 proc. niższe niż rok wcześniej. Dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych były wyższe o 0,6 proc. w czwartym kwartale 2020 r. (w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r.).

We wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem jednego, dla których dostępne są dane za czwarty kwartał 2020 r., stopa oszczędności gospodarstw domowych była wyższa niż rok wcześniej. Największy wzrost rok do roku odnotowano w Słowenii (+20,8 pkt proc.), następnie Irlandii (+12,8 pkt proc.), Belgii (+11,3 pkt proc.), Austrii (+10,9 pkt proc.) i Grecji (+10,4 pkt proc.). Jedynym państwem UE, w którym stopa oszczędności gospodarstw domowych spadła rok do roku, była Dania. Tam w czwartym kwartale 2020 r. stopa oszczędności gospodarstw domowych była o -2,7 pkt proc. niższa niż rok wcześniej.

Konsumpcja i oszczędności gospodarstw domowych w krajach UE - zmiana 4 kw. 2019 do 4 kw. 2020 / eurostat

Wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych w większości krajów wynikał głównie z dużego spadku rocznych wydatków na spożycie indywidualne gospodarstw domowych. Największe spadki odnotowano w Słowenii i Hiszpanii (-15,4 proc. i -11,2 proc.). Dania była jedynym krajem, w którym konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła (o + 0,2 proc.).