W ciągu ostatnich dwóch dekad ceny paliw i oleju do silników do transportu osobistego w Unii Europejskiej były bardzo zmienne, a roczna stopa inflacji wahała się od -20 proc. do +20 proc. Ta zmienność stała się ostatnio bardzo wyraźna, a roczna stopa zmian wzrosła z niskiego poziomu -20 proc. w maju 2020 r. do +23 proc. we wrześniu 2021 r.

Ostatnie tak gwałtowne wahania zarejestrowano dziesięć lat temu, gdy roczna stopa zmian wzrosła z najniższego poziomu -19 proc. w lipcu 2009 r. do szczytu +20 proc. w marcu 2010 r.

We wrześniu 2021 r. Luksemburg odnotował najwyższą roczną stopę zmian wśród krajów UE (+30,7 proc.). Tuż za nią uplasowała się Rumunia (+29,3 proc.) i Słowenia (+28,7 proc.). Na czwartej pozycji najwyższych zmian cen paliw była Polska. Według danych Eurostatu we wrześniu nad Wisłą ceny paliw były wyższe niż rok wcześniej o 28,5 proc.

Z drugiej strony, najniższe roczne stopy inflacji odnotowano w Irlandii (+15 proc.), Włoszech, Finlandii i Grecji (wszystkie +18 proc.).