Fundacja poinformowała w czwartek o danych dotyczących wyników branży pożyczkowej w drugim kwartale br., który być dla niej "dobrym okresem".

W II kw. br. branża pożyczkowa udzieliła finansowania na łączną kwotę 2,72 mld złotych, co oznacza wzrost o 15,6 proc. w stosunku do I kwartału 2022 r.i o 30,1 proc. w relacji rdr. "Z danych CRIF (dostawcy informacji kredytowych - PAP) wynika, że średnia wartość udzielonej pożyczki w czerwcu wyniosła 3 451 zł i była ona nieznacznie wyższa (o 1,2 proc.) wobec maja. W ostatnim miesiącu drugiego kwartału firmy pożyczkowe udzieliły łącznie pożyczek o wartości o 3,5 proc. wyższej niż miesiąc wcześniej. Natomiast w ujęciu liczbowym nastąpił wzrost o 2,3 proc. Liczba unikalnych klientów wzrosła o 4 proc. miesiąc do miesiąca" - wymienia FRRF.

Między kwietniem a czerwcem tego roku instytucje pożyczkowe udzieliły 779 tys. pożyczek. "W porównaniu do I kwartału 2022 r. stanowi to wzrost o 10 proc. W czerwcu wskaźniki dotyczące rynku pożyczkowego w niewielkim stopniu wzrosły miesiąc do miesiąca" - odnotowano. "Firmy pożyczkowe zwracały się do bazy CRIF z prośbą o weryfikację klientów równie często co w poprzednim miesiącu" - wskazano.

"Zgodnie z oczekiwaniami rynek rośnie, ale jego dynamika miesiąc do miesiąca spada. Wartość udzielonego finansowania w czerwcu wg. danych CRIF była o 20,1 proc. wyższa wobec czerwca 2021 roku, a w przypadku liczby udzielonych pożyczek wzrost wyniósł 16,1 proc. rok do roku" - zauważyła FRRF,dodając,że w przypadku obydwu danych, w maju 2022 r. zanotowano wyższe dynamiki rok do roku. Średnia wartość udzielonej pożyczki w czerwcu była o 3,5 proc. wyższa względem analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Reklama

FRRF podkreśliła, że od trzeciego kwartału 2021 roku obserwuje się systematyczny wzrost w zakresie liczby i wartości udzielanego finansowania. "Jest to związane z wygaśnięciem restrykcji covidowych w odniesieniu do maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Branża dostrzega wzmożony popyt na pożyczki ze strony klientów, którego nie jest w stanie zaspokoić. Może wynikać to z niższego dostępu do finansowania zewnętrznego w sektorze bankowym" - wyjaśniono.

W ocenie ekspertów wysoki poziom inflacji będzie wspierał popyt na pożyczki ze strony konsumentów i będzie to widoczne w kolejnych badanych okresach. "Wzmożony popyt na pożyczki nie przekłada się jednak na wysokie wzrosty w liczbie podmiotów udzielających finansowania, co prawdopodobnie oznacza trwałe obniżenie się liczby podmiotów funkcjonujących na rynku" - podkreślono.

"W II kwartale 2022 r. zaobserwowano wzrost wartości udzielonych pożyczek o 8,5 proc. w porównaniu z II kwartałem 2019 r. – ostatniego pełnego roku nienaznaczonego pandemią oraz wprowadzonymi na jej skutek zmianami legislacyjnymi" - zaznaczyli eksperci. "Biorąc pod uwagę upływ 3 lat oraz obserwowaną w ostatnim czasie wysoką inflację, należałoby uznać, że w ujęciu realnym branża nie wrosła istotnie w stosunku do II kwartału 2019 r. Średnia wartość pożyczki wzrosła jedynie o 1,9 proc. w porównaniu z II kwartałem 2019 r." - wskazali. "W ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji i wartości pieniądza w czasie, możemy mówić nawet o realnym spadku wartości pożyczki" - stwierdziła FRRF.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego reprezentuje "największe instytucje pożyczkowe w Polsce mające 60 proc. udziału w rynku pożyczek pozabankowych". FRRF monitoruje zmiany zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych poprzez opracowywanie analiz i raportów branżowych. (PAP)

autorka: Ewa Nehring