W komunikacie wyjaśniono, że oszuści wykorzystują do tego celu imiona i nazwiska osób lub nazwy podmiotów, które można znaleźć na stronie internetowej KNF. Oszuści podają się za pracowników Urzędu KNF, za maklerów, doradców inwestycyjnych czy pracowników instytucji finansowych. Dane te są publicznie dostępne na listach lub w rejestrach prowadzonych przez KNF - np. lista maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych.

Reklama

Zdobywają zaufanie rozmówcy i próbują wyłudzić od niego poufne informacje

Podczas rozmowy telefonicznej przestępcy podają się za osobę, której dane można sprawdzić np. w internecie. W ten sposób zdobywają zaufanie rozmówcy i próbują wyłudzić od niego poufne informacje, takie jak login i hasło do bankowości internetowej lub nakłonić go do zainstalowania na komputerze aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Jeśli oszustwo się powiedzie, przestępca przejmuje kontrolę nad komputerem swojej ofiary i może dokonać kradzieży pieniędzy z jej konta.

Komisja radzi, aby w razie telefonu od osoby, której dane widnieją na liście KNF, dopytać w imieniu jakiego podmiotu dzwoni. Następnie rozłączyć się i zadzwonić na infolinię instytucji, na którą powołuje się dzwoniąca osoba. Jeżeli to próba oszustwa, należy niezwłocznie zawiadomić Policję.

KNF przestrzega, aby nie instalować oprogramowania lub aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł, nie przekazywać nikomu danych poufnych, np. numerów dokumentów, numeru swojej karty płatniczej, kodu CVV. Nie wolno też podawać swoich danych logowania do systemu bankowego.

autor: Łukasz Pawłowski