"Wynik finansowy netto na koniec października 2022 r. wyniósł 9,9 mld zł, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowiło wzrost o 4,4 mld zł (+79,0 proc. m/m). Wynik ten był niższy o 0,6 mld zł (-5,8 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec października 2021 r." - czytamy w prezentacji.

"Na koniec października 2022 r. 10 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 4,9 mld zł. Banki te miały ok. 15,9 proc. udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 15,0 mld zł" - czytamy również.

W okresie dziesięciu br. wynik z odsetek wyniósł 61 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 15,55 mld zł. Koszty działania wyniosły 37,39 mld zł.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości ) wyniosły 6,69 mld zł wobec 7,01 mld zł miesiąc wcześniej.

Reklama

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec października wyniósł 3,63 proc. (+1,79 pkt proc. r/r, + 2,07 pkt proc. m/m), a ROA sięgnął 0,24 proc. (+0,09 pkt proc. r/r, +0,15 pkt proc. m/m), podano też w prezentacji.

Współczynniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w wrześniu br. na poziomie 18,21 proc. (TCR) i 16,35% (T1).

Na koniec października 2022 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 498 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.