Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych wynosiły w końcu 2022 r. 2,8 bln zł i były o 1,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. To najmniejsza dynamika od 2008 r., czyli od wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Z kolei w ujęciu realnym nasze zasoby wyraźnie się skurczyły. Pokazują to dane w odniesieniu do PKB. W końcu ubiegłego roku aktywa finansowe Polaków wynosiły 91 proc. PKB, podczas gdy rok wcześniej było to niemal 106 proc. Pod względem wielkości aktywów finansowych w odniesieniu do PKB cofnęliśmy się więc do poziomu z połowy 2013 r.

Nowy trend

Aktywa finansowe obejmują zarówno najbardziej płynne aktywa, jak gotówka czy depozyty, jak i inwestycje na rynku kapitałowym (akcje, obligacje, fundusze), oszczędności zgromadzone w postaci rezerw zakładów ubezpieczeń czy nawet tę część naszych aktywów emerytalnych, która niemal dekadę temu została przeniesiona z OFE do ZUS. Spadek nie dotyczył wyłącznie naszego kraju. W Unii Europejskiej nie było w 2022 r. ani jednego państwa, w którym poziom „oszczędności” byłby większy niż rok wcześniej. Wpływ miała inflacja (wartość aktywów finansowych pozostała bez zmian, urósł za to nominalny PKB). Duża część aktywów finansowych w wielu krajach jest ulokowana na rynku kapitałowym: w funduszach czy bezpośrednio w obligacjach albo akcjach. Jedne i drugie w ubiegłym roku potaniały.

Reklama

Cały artykuł przeczytasz w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP.