W 2022 r. 95,3 mln osób w całej Unii Europejskiej było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że 21,6 proc. populacji Wspólnoty żyło w gospodarstwach domowych doświadczających co najmniej jednego z trzech rodzajów zagrożeń ubóstwem, jakimi są : zagrożenie ubóstwem (na co wskazuje ich dochód do dyspozycji), poważne problemy materialne i społeczna deprywacja (mierzone na podstawie zdolności do zakupu zestawu określonych przedmiotów materialnych lub działań społecznych) lub życia w gospodarstwie domowym o bardzo niskiej intensywności pracy.

Na poziomie całej UE wskaźnik zagrożenia pozostał względnie stabilny w porównaniu poprzednim rokiem. W 2021 r. zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym dotyczyło 95,4 mln osób, czyli podobnie jak w 2022 r., roku 21,7 proc. populacji.

Które zagrożenie występuje najczęściej?

Reklama

Spośród ogólnej liczby mieszkańców UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 2022 r., około 5,6 mln osób żyło w gospodarstwach domowych doświadczających jednocześnie wszystkich trzech zagrożeń.

Jak pokazują dane Eurostatu, 11,3 mln osób w UE było jednocześnie w zagrożeniu ubóstwem i żyło w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy, ale nie dotyczyło ich zagrożenie głębokiej deprywacji materialnej i społecznej. 8,8 mln było zagrożonych ubóstwem, a jednocześnie poważnie pozbawionych środków materialnych i społecznych, ale nie żyło w gospodarstwie domowym o bardzo niskiej intensywności pracy. Natomiast prawie 2,2 mln żyło w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy i doświadczało poważnej deprywacji materialnej, natomiast nie było zagrożonych ubóstwem.

ikona lupy />
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - analiza według rodzaju ryzyka / eurostat

Zagrożenie ubóstwem w krajach UE

Wśród państw członkowskich widoczne są duże różnice jeśli chodzi o zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Najwyższy odsetek populacji zagrożonej biedą odnotowano w Rumunii, gdzie ubóstwo i wykluczenie społeczne zagrażało 34 proc. populacji. Kolejne na liście najbardziej zagrożonych państw były: Bułgaria (32 proc.), Grecji i Hiszpanii (po 26 proc.).

Z kolei najniższe wskaźniki odnotowano w Czechach (12 proc.), Słowenii (13 proc.) i Polsce (15,9 proc.).

W Polsce zagrożenie spada

Dane Eurostatu pokazują, że w okresie od 2015 do 2022 r. w Polsce zagrożenie ubóstwem spada. W 2015 roku ubóstwem zagrożonych było 22,5 proc. Polaków. W następnym roku wskaźnik spadł do poziomu 20,6 proc. W kolejnych latach trend spadkowy był kontynuowany. Natomiast w 2022 r. roku zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce spadło w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,9 pp.