Dodatek do emerytury dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci wynosi średnio 740 zł. Maksymalne wsparcie to na dzień dzisiejszy 1588,44 zł. Od marca tego roku świadczenie jednak wzrośnie i wyniesie 1780,96 zł. Pieniądze najczęściej trafiają do matek, ale wsparcie mogą uzyskać także ojcowie, którzy zgłoszą się do ZUS.

Dodatek do emerytury "Mama 4 plus"

Dodatek do emerytury w kwocie wynoszącej w niektórych przypadkach nawet równowartość minimalnej emerytury czeka na tych, którzy wychowali minimum czwórkę dzieci. Dodatek nazywany jest także dodatkiem "Mama 4 plus" i został wprowadzony w lutym 2019 roku. Świadczenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które ze względu na wychowanie dzieci nie były w stanie wypracować minimalnej emerytury.

Reklama

Ile wynosi dodatek "Mama 4 plus"?

Dodatek do emerytury osiąga obecnie maksymalnie 1588,44 zł, ale średnio jest to – jak informuje ZUS - 740 zł. Wysokość świadczenia zależy od tego, jakie świadczenie zasadnicze ma przyznane beneficjent i ile brakuje mu do poziomu emerytury minimalnej. Od marca, po waloryzacji emerytur, świadczenie minimalne wzrośnie do 1780,96 zł, co przełoży się na średnie kwoty wypłat dodatku dla rodziców z czworgiem (i więcej) dzieci.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Dodatek do emerytury za wychowanie minimum czwórki dzieci przyznawany jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. By otrzymać dodatkowe pieniądze należy złożyć do ZUS-u wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego. Niezbędny jest do tego druk ZUS-ER-WPS-O2.

Choć aż 99,9 proc. tych dodatków trafia do kobiet, również mężczyźni mogą z nich skorzystać. Dodatek mogą otrzymać również ojcowie, w przypadku gdy matka porzuciła rodzinę lub zmarła. Jeśli dzieci przeszły pod opiekę ojca, może on zgłosić się po dodatek do emerytury, gdy jego zasadnicze świadczenie nie równa do minimalnej emerytury lub nie ma go wcale. Wniosek może złożyć osoba, która przekroczyła wiek emerytalny (w przypadku kobiet jest to 60 lat, a mężczyzn - 65 lat).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w niektórych sytuacjach dodatek do emerytury może zostać odebrany. Może się tak stać w przypadku otrzymania innego świadczenia lub podjęcia pracy. Każde z nich należy niezwłocznie zgłosić do ZUS.