Sprawdź, kiedy można się spodziewać 14. emerytury w 2024 roku oraz ile będzie wynosić to świadczenie.

14. emerytura 2024: Terminy wypłat

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MRPiPS, 14. emerytura ma być wypłacana we wrześniu 2024 roku. Podobnie jak w roku 2023, seniorzy mogą spodziewać się dodatkowego zastrzyku finansowego właśnie w tym miesiącu. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowany został przez Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, natomiast planowane przyjęcie projektu przez Radę Ministrów ma nastąpić w drugim kwartale 2024 roku.

Reklama

Ile będzie wynosić 14. emerytura w 2024 roku?

Pełna kwota 14. emerytury w 2024 roku ma wynosić co najmniej równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2024 roku, czyli 1780,96 zł brutto. W przypadku osób otrzymujących podstawowe świadczenie powyżej 2900 zł brutto, zastosowanie będzie miała zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że świadczenie będzie odpowiednio pomniejszane o kwotę przekroczenia. Jednak Rada Ministrów może, nie później niż do 31 października danego roku, określić wyższą kwotę 14. emerytury w drodze rozporządzenia.

Kto jest uprawniony do 14. emerytury w 2024 roku?

14. emerytura przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego mają prawo do świadczeń określonych w ustawie o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.