Jakie środki można dziedziczyć z ZUS?

Dziedziczeniu podlegają wyłącznie środki zgromadzone na subkoncie w ZUS oraz składki przeniesione z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w wyniku reformy emerytalnej z 2014 roku. Środki te są częścią konta emerytalnego osób urodzonych po 1968 roku oraz tych, które miały rachunek w OFE przed reformą.

Kto może dziedziczyć środki z ZUS?

Reklama

Zgodnie z przepisami, środki zgromadzone na subkoncie ZUS mogą być dziedziczone przez osoby wskazane przez zmarłego za życia. Jeśli zmarły nie wskazał beneficjentów, środki te wchodzą w skład masy spadkowej i są rozdzielane zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Jak złożyć wniosek o dziedziczenie środków z ZUS?

Proces ubiegania się o środki zgromadzone na subkoncie ZUS jest stosunkowo prosty, ale wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Oto kroki, które należy podjąć:

  • Na początku należy złożyć wniosek o wypłatę środków z subkonta, można go pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument należy wypełnić i złożyć w odpowiedniej jednostce ZUS.
  • Następnie weryfikowany jest wiek zmarłego. Procedura przekazania środków różni bowiem się w zależności od tego, czy zmarły osiągnął wiek emerytalny przed śmiercią. Jeśli nie osiągnął wieku emerytalnego, konieczne jest dodatkowe zawiadomienie OFE, które poinformuje ZUS o konieczności przekazania środków. W takim przypadku ZUS ma trzy miesiące na wypłatę środków. Jeśli jednak zmarły osiągnął wiek emerytalny lub nie należał za życia do OFE, procedura jest uproszczona i nie wymaga pośrednictwa OFE.
  • W przypadku, gdy zmarły nie wskazał beneficjentów, konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Środki z subkonta zostaną rozdzielone zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Dlaczego Polacy zapominają o tych środkach? Oto ile można odziedziczyć

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że środki zgromadzone na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu. Często wynika to z braku wiedzy na ten temat lub błędnego przekonania, że takie środki nie podlegają dziedziczeniu. Czasem po prostu nie myślimy o takich kwestiach w obliczu straty bliskiej osoby. Tymczasem w ZUS znajdują się miliony złotych dawno zapomniane przez spadkobierców. Warto więc pamiętać o tej możliwości i sprawdzić, czy nasi bliscy nie pozostawili środków, które mogą nam przysługiwać.

Średnia kwota zgromadzona na subkontach ZUS wynosi około 29 tys. zł, ale może być znacznie wyższa w zależności od wieku zmarłego i zgromadzonych środków. W niektórych przypadkach kwoty te mogą sięgać nawet 60 tys. zł.