Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o skupie do 20% akcji 10 styczniaWarszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 stycznia 2018 r. o skupie nie więcej niż 20% wszystkich akcji spółki, wynika z projektów uchwał.

"Tworzy się kapitał rezerwowy na finansowanie nabywania akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, na który składa się pozostała na 31.12.2017 r. kwota na funduszu, utworzonym w związku z wykonywaniem uchwały nr 6 ZWZ z 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia spółki do nabywania akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 2 NWZ 20 sierpnia 2013 r." - czytamy w projektach uchwał.

Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie 5 lat, od dnia podjęcia niniejszej uchwały, a minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 zł za jedną akcję, podano także.

"Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 10. i 11. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach spółki" - czytamy także.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2016 r.(ISBnews)