W lipcu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (3,3 mld zł), dochodów pierwotnych (11,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie usług (6,7 mld zł) – poinformował NBP w poniedziałkowym komunikacie.

„Z opublikowanych 13 września 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł” – napisano w komunikacie NBP.

Z wstępnych danych banku centralnego wynika, że w lipcu 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 102 mld zł, co oznacza wzrost o 14,4 mld zł (tj. o 16,5 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Lipiec, podobnie jak czerwiec i maj bieżącego roku, charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do lipca 2020 r. wzrosła o 21,1 mld zł (tj. o 25,1 proc.) i osiągnęła poziom 105,2 mld zł. Szybszy wzrost wartości importu niż eksportu wpłynął na pojawienie się deficytu w obrotach towarowych w wysokości 3,3 mld zł.

NBP poinformował także, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i w porównaniu z lipcem 2020 r. wzrosły o 0,6 mld zł (tj. o 2,9 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 15,7 mld zł i wzrosła o 2,2 mld zł (tj. o 16,0 proc.) w porównaniu z lipcem 2020 r.

Reklama

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 11,3 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 9,5 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,5 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,4 mld zł)” – wskazano w komunikacie NBP.