Kapitał zakładowy Console Way wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 2 000 udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50 zł.

"Udziały zostały objęte w następujący sposób:
a) Ultimate Games S.A. - 1 362 udziałów o łącznej wartości nominalnej 68 100 zł (68,1% w kapitale zakładowym);
b) deweloperzy - 638 udziałów o łącznej wartości nominalnej 31 900 zł (31,90 % w kapitale zakładowym)" - czytamy w komunikacie.

W terminie 7 dni od daty wpisu Console Way w KRS zostanie przeprowadzone podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku którego Console Way pozyska od podmiotów trzecich 1 mln zł na dalszy rozwój.

Po dokonaniu ww. podwyższenia udział Ultimate Games w kapitale zakładowym spadnie do 61,3%. Strony nie wykluczają dalszych podwyższeń lub sprzedaży części posiadanych udziałów na rzecz podmiotów trzecich, wskazano również.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)