Unibep miał 26,25 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł EBITDA w 2018 r.Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Unibep odnotował 26,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,78 mln zł wobec 23,62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 45,31 mln zł wobec 33,46 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 658,62 mln zł w 2018 r. wobec 1 629,29 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2018 w ramach Grupy Unibep w porównaniu do roku poprzedniego prezentuje na zbliżonym poziomie większość wskaźników finansowych. Zwiększyła się rentowność, zarówno na poziomie EBIT, jak i zysku netto. Spadła zaś na poziomie zysku brutto ze sprzedaży. Trudna sytuacja rynkowa przejawiająca się m.in. wzrostem cen materiałów i usług oraz zmniejszeniem dostępności do usług firm podwykonawczych miało wpływ na sytuację i wyniki grupy" - czytamy w raporcie.

W ujęciu segmentowym jedynie segment infrastruktury wykazał wzrost przychodów w porównaniu do roku 2017 i jednocześnie wzrost zysku brutto ze sprzedaży. Działalność budowlana drogowo-mostowa, mimo iż w sposób szczególny odczuła skok cen robocizny, materiałów i usług podwykonawców - podobnie jak budownictwo kubaturowe, to jednak utrzymała dobry poziom zyskowności, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 9,04 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

W związku z problemami technicznymi raporty Unibepu za 2018 r. nie zostały opatrzone wymaganą liczbą podpisów elektronicznych. W związku z tym spółka nie otrzymała od firmy audytorskiej sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, przy czym zgodnie z pozyskanymi informacjami biegli nie zgłaszają zastrzeżeń do żadnego ze sprawozdań finansowych za 2018 rok, poinformowano w osobnym komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

(ISBnews)