"W ramach subskrypcji objętych zostało 421 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda. [...] Akcje serii O zostały objęte po cenie emisyjnej równej 154,80 zł za jedną akcję. [...] Akcje serii O zostały zaoferowane przez zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 35 inwestorom instytucjonalnym. [...] Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 35 inwestorami instytucjonalnymi. [...] Łączna wartość objętych akcji serii O wyniosła 65 170 800 zł" - czytamy w komunikacie.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)