"Giełda w Armenii cały czas jest na naszym 'radarze'. To jest mały, ale bardzo zdrowy biznes, którym jesteśmy zainteresowani. Obecnie trwają pracę nad biznes planem z giełdą w Armenii, ale także Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który wspiera i uczestniczy w tym procesie. Zakładamy, że uda nam się przeprowadzić due diligence na przełomie II i III kwartału i od tego będzie też zależała decyzja" - powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji.

Dodała, że pomimo sytuacji, w umowę mają być wpisane odpowiednie bezpieczniki które gwarantują zabezpieczają pozycję GPW w Warszawie.

"Patrzymy optymistycznie na ten projekt i po due diligence będą podejmowane dalsze decyzje" - podkreśliła Olszewska.

Według niej, GPW patrzy jednak znacznie szerzej na ewentualne akwizycje.

"Generalnie jesteśmy zainteresowani takimi obszarami, które są nam pokrewne czyli związane z biznesem giełdowym. Ale także to, co jest dla nas ważne, czyli technologia i również rozwiązania technologiczne, które rozwijamy. Tutaj również można osiągnąć poprzez M&A i będziemy przyglądali się takim również obszarom, czyli spółkom innowacyjnym" - dodała Olszewska.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.