Jak przekazano w komunikacie, Komisja w dziewięcioosobowym składzie jednogłośnie podjęła w czwartek uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o złożeniu do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami spółek: Softblue SA z siedzibą w Bydgoszczy, Boruta-Zachem SA (obecnie: HUB.Tech SA z siedzibą w Bydgoszczy), Europejski Fundusz Energii SA z siedzibą w Warszawie, Black Pearl SA z siedzibą w Warszawie, Devoran SA (obecnie: Devo Energy SA z siedzibą w Warszawie).

KNF zaznaczyła, że wskazane przedsiębiorstwa są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW).

Reklama

"Zawiadomienia zostały złożone w związku z podejrzeniem manipulacji w obrocie akcjami wymienionych spółek przez grupy osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu" - zaznaczono w podsumowaniu czwartkowego posiedzenia KNF. "Działalność części osób objętych zawiadomieniem w sprawie podejrzenia manipulacji w obrocie akcjami Softblue SA była również objęta zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z obrotem akcjami pozostałych czterech spółek" - dodano.

Nadzór finansowy podkreślił, że "HUB.Tech SA, której akcje potencjalnie mogą być dotknięte działalnością będącą nadużyciem rynkowym, złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW".

Komisja podkreśliła w przesłanej PAP informacji, że złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 mln zł.

Informacja o złożeniu przez KNF zawiadomień ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego - przekazano. "Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami wymienionych spółek wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie. (PAP)