Reklama

Strata operacyjna wyniosła 7,7 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,6 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 39,03 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 6,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,31 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 117,6 mln zł w porównaniu z 74,69 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów wynikał ze zwiększonej ilości przychodów ze sprzedaży, w szczególności w sektorze związanym z podmorskim wydobyciem ropy i gazu, osprzętu do maszyn ciężkich oraz urządzeń dźwigowych i przeładunkowych, podano.

"W I półroczu 2022 roku 37,6% przychodów ze sprzedaży przeznaczone było na rynek krajowy, w porównaniu z 40,4% w analogicznym okresie 2021 roku. Sprzedaż dedykowana na rynki zagraniczne w I półroczu 2022 stanowiła 62,4% przychodów w porównaniu z 59,6% w I półroczu 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W drugim kwartale 2022 roku 35,6% przychodów ze sprzedaży przeznaczone było na rynek krajowy, w porównaniu z 41,9% w analogicznym okresie 2021 roku. Sprzedaż dedykowana na rynki zagraniczne w drugim kwartale 2022 roku stanowiła 64,4% przychodów w porównaniu z 58,1% w drugim kwartale 2021 r." - czytamy również.

Segment operacyjny reprezentowany przez Zamet Industry wygenerował 42,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (+93% r/r) oraz 2,9 mln zł zysku operacyjnego EBIT (w stosunku do straty EBIT 1,7 mln zł za I poł 2021), podała spółka. Wiodącymi sektorami branżowymi Zamet Industry w okresie sprawozdawczym była sprzedaż wyposażenia maszyn ciężkich, konstrukcje dla rynku morskiej energetyki wiatrowej oraz urządzenia na rynek podmorskiego wydobycia ropy i gazu.

"Segment operacyjny reprezentowany przez Mostostal Chojnice sp. z o.o. wygenerował 46,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+63% r/r) oraz stratę na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 4,8 mln zł – przy czym należy podkreślić że strata ta jest skutkiem dokonanych odpisów na łączną wartość 8,9 mln zł dokonanych w związku z upadłością kontrahenta który jest dłużnikiem chojnickiej spółki" - czyta,y w sprawozdaniu zarządu.

Segment operacyjny reprezentowany przez Zamet – Budowa Maszyn, wygenerował 29,0 mln zł przychodów ze sprzedaży (+19% r/r) oraz 5,0 mln zł straty z działalności operacyjnej EBIT (w stosunku do 0,5 mln straty EBIT za 1H2021). Segment ten realizuje kontrakty dla przemysłu stali i metali nieżelaznych, hutnictwa i metalurgii a także w mniejszym zakresie dla przemysłu górniczego i spożywczego.

Rentowność operacyjna (EBIT) za okres 6 miesięcy 2022 roku wyniosła -6,02% w porównaniu do -0,2% w analogicznym okresie 2021 roku. Rentowność netto wyniosła odpowiednio -5,60% i -0,42%, podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 2,41 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)