Strata operacyjna wyniosła 0,9 mln zł wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,24 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 2,36 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,59 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6,36 mln zł w porównaniu z 5,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 2,18 mln zł wobec 22,57 mln zł straty rok wcześniej.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)