Szacunkowy skonsolidowany wynik EBIT spadł o 33% r/r do 34 mln zł w IV kw. 2022 r., zaś w całym ub.r. zmniejszył się o 51% r/r do 178 mln zł, podano.

"W wyniku finansowym IV kwartału 2022 roku została ujęta sprzedaż 70 000 jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę zależną Tanne w cenie 85,47 euro/jednostka, co wygenerowało dodatkowy jednorazowy dochód w wysokości 28 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Nie uwzględniając wpływu zysku ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, EBIT grupy za 2022 r. ukształtowałby się na poziomie 60 mln zł (spadek o 66%), zaś w IV kw. 2022 r. wyniósłby 6 mln zł (spadek o 88%).

Reklama

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w IV kwartale 2022 roku wyniosła 335 mln zł (w tym 43 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne Sp. z o .o.) vs 379 mln zł w okresie porównawczym 2021 roku (w tym 59 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 12 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2021" - czytamy dalej.

Ponadto spółka podała, że grupa kapitałowa uzyskała zgody wszystkich banków finansujących na waivery w zakresie niedotrzymania za III kw. 2022 roku kowenantów zawartych w umowach kredytowych, jak również na podwyższenie poziomu wskaźnika dług/EBITDA powodującego przypadek naruszenia. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie indywidualnych ustaleń dotyczących warunków aneksów do umów kredytowych.

"Ze względu na dodatni wpływ wygenerowanego zysku ze zbycia uprawnień do emisji CO2 na EBITDA grupa nie złamała wskaźnika dług/EBITDA za IV kwartał 2022 roku" - podsumowano.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2021 r. spółka miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)