Sezon publikacji raportów finansowych za IV kw. 2022 r. w Polsce dopiero się zaczyna i potrwa do końca kwietnia. Jednak już po podaniu wyników (w niektórych przypadkach szacunkowych) przez 18 spółek z niemal 140 polskich firm wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 można wyciągnąć pierwsze wnioski. Na ogół są one optymistyczne. Okazuje się, że spowolnienie gospodarcze w niewielkim tylko stopniu pogarsza wyniki.
Tylko 2 z 18 wspomnianych spółek zanotowały w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. stratę.

Treść całego tekstu można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej albo w eDGP.