Sfinks Polska miał wstępnie 5,5 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 11,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne dane. Przychody wyniosły 26,5 mln zł wobec 21,6 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 7,5 mln zł w IV kw. wobec 6,8 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 roku jednostkowy zysk netto wyniósł 17,3 mln zł (z uwzględnieniem wpływu prawomocnie zatwierdzonego układu zawartego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym) wobec 19,6 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 98,6 mln zł wobec 60,7 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 25,9 mln zł wobec 14,3 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Spółka zakończyła:

- analizę testów na utratę wartości majątku trwałego spółki oraz należności, w wyniku czego rozpoznała w IV kw. 2022 roku zmniejszenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych oraz należności (w stosunku do stanu na 30.09.2022 r.) o kwotę 2,8 mln zł

- ocenę możliwości wykorzystania aktywa na podatek odroczony w wyniku czego rozpoznała w IV kw. 2022 roku wzrost aktywa na podatek dochodowy (w stosunku do stanu na 30.09.2022 r.) o kwotę 2,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki sprzedażowe i operacyjne w ostatnim kwartale roku 2022 wykazały solidny trend rosnący. Sprzedaż rok do roku zwiększyła się o 22%, chociaż IV kwartał sezonowo jest najtrudniejszy dla gastronomii. Jednocześnie mimo presji kosztowej wypracowaliśmy za ten okres zysk brutto na sprzedaży wyższy o 12% r/r. Utrzymaliśmy też na zbliżonym poziomie koszty ogólnego zarządu. Te pozytywne tendencje sprzedażowe zostały przez spółkę utrzymane także w dwóch pierwszych miesiącach 2023 r., co miało m.in. wpływ na decyzję o utworzeniu aktywa podatkowego za 2022 r. oraz zmniejszenie rezerw, a w konsekwencji przełożyło się też na wynik netto kwartału" - powiedział prezes Sfinksa Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Dodatni wpływ uprawomocnienia się układu w ramach UPR na wynik netto spółka określiła we wcześniejszych raportach łącznie jako 26,3 mln zł. Obok porozumienia z wierzycielami, innymi ważnymi elementami planu stabilizacji sytuacji w spółce po pandemii była pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu, a także działania prosprzedażowe - w restauracjach, segmencie delivery i dań gotowych, podano również.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)