Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 173,7 mln zł wobec 162,85 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 66,42 mln zł wobec 268,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 421,6 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 728,69 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W całym 2022 r. spółka miała 175,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 306,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 451,72 mln zł w porównaniu z 2 449,2 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 609,97 mln zł wobec 820,68 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Z perspektywy czasu, rok 2022 zapowiadał umocnienie stabilnej pozycji spółki jako jednego z wiodących dostawców węgla kamiennego do energetyki zawodowej. Wskazywały na to wzrosty cen oraz zapotrzebowania na węgiel. [...] Bogdanka odpowiedziała na to zapotrzebowanie dokonując zmian w pierwotnym harmonogramie biegu ścian i przyśpieszając ich eksploatację. Dzięki tym działaniom, w I półroczu 2022 r. zrealizowano plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7% w stosunku do założeń przyjętych na początku roku. Niestety, w drugim półroczu w ścianie 3/VII/385 uruchomionej 31.08.2022 r. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Spowodowało to konieczność aktualizacji celu produkcyjnego do poziomu 8,3 mln ton węgla handlowego" - napisał prezes Kasjan Wyligała w liście załączonym do raportu.

"W 2022 r. grupa wygenerowała przychody na poziomie bliskim 2,5 mld zł, EBITDA wyniosła 610 mln zł, zysk netto 175,6 mln zł. Uzysk osiągnął poziom 66,2%. Pomimo trudnego dla Bogdanki 2022 r., nie wstrzymano robót przygotowawczych, co niewątpliwie zaprocentuje w przyszłości. Bogdanka zakończyła 2022 r. z produkcją na poziomie 8,4 mln ton węgla handlowego i sprzedażą również na poziomie 8,4 mln ton. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce przekroczył 27%" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2022 r. wyniósł 175,76 mln zł wobec 310,29 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)