Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 87,76 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, tj. wypłacie 2,58 zł na akcję, podała spółka.

Pozostałą kwotę, tj. 88 mln zł przeznaczono na kapitał rezerwowy. Dywidendą objętych jest 34 013 590 akcji spółki. Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 21 lipca 2023 r.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)

Reklama