Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 126,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 291,6 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody ze sprzedaży netto wyniuosły 940,7 mln zł, z zysk EBIT sięgnął 155,8 mln zł.

Zarówno produkcja jak i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie ukształtowały się na poziomie ok 1,6 mln ton, podano.

"Wyniki wypracowane przez spółę w I kwartale 2023 r. były pod presją konsekwencji zdarzenia jednorazowego z III kwartału 2022 r. jakim było zaciśnięcie ściany 3/VII/385 (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w raporcie bieżącym 19/2022). Konsekwencją spadku produkcji węgla handlowego był spadek wielkości sprzedaży, jednakże został on zmitygowany wyższą ceną sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Na podane powyżej szacowane wyniki wpływ miał również odpis aktualizujący w kwocie 26,8 mln zł., utworzony w związku potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385, podkreślono.

Reklama

"W lutym 2023 r. spółka uruchomiła eksploatację nowej, wysokowydajnej ściany kombajnowej w Polu Stefanów. Kopalnia prowadzi obecnie wydobycie trzema ścianami zgodnie z planowanym wcześniej harmonogramem. W związku z powyższym spółka podtrzymuje przyjęty na 2023 r. plan produkcyjny na poziomie ok. 8,3 mln ton" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał 2023 r., którego publikację zaplanowano na 24 maja 2023 r.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)