Zarząd LW Bogdanka zarekomendował przeznaczenie 87,75 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 175,75 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,58 zł na akcję; pozostałą kwotę, tj. 88 mln zł proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy, podała spółka.

Zarząd zaproponował ustalenie daty 6 lipca 2023 roku, jako dnia dywidendy oraz daty 21 lipca 2023 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)

Reklama