Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 225,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 532,8 mln zł zysku EBITDA w I półroczu 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 825,1 mln zł, z zysk EBIT sięgnął 274,9 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 3,27 mln ton, a sprzedaż 3,06 mln ton, podano.

"Na podane powyżej szacowane wyniki półroczne wpływ miał również odpis aktualizujący w kwocie 48,5 mln zł (z czego 26,8 mln zł odpisano w I kwartale 2023 r.), utworzony w związku potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 oraz części chodników przyścianowych przynależących do tej ściany" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej LW Bogdanka za I półrocze 2023 r., którego publikację zaplanowano na 13 września 2023 r.

Reklama

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)