Atal odnotował 368,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 331,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 436,05 mln zł wobec 417,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 439,09 mln zł wobec 420,05 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 657,82 mln zł w 2022 r. wobec 1 679,19 mln zł rok wcześniej.

"W kolejnym okresie rocznym odnotowano wysoki poziom przychodów z działalności deweloperskiej, na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Wydano co prawda o 320 mniej mieszkań i lokali ich finalnym nabywcom, ale wartość przekazywanych mieszkań była znacznie wyższa. Wprawdzie w stosunku do roku poprzedniego grupa przekazała klientom o 9% mniej mieszkań w ujęciu ilościowym i o 8% mniej pod względem wydanej powierzchni użytkowej lokali, jednakże przekazywane były lokale o wyższej wartości niż w roku poprzednim. W konsekwencji tego grupa odnotowała w 2022 r. niemalże identyczny poziom przychodów z działalności w porównaniu do rekordowego poziomu osiągniętego w 2021 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

W przychodach ze sprzedaży w 2022 r. rozpoznano 3 380 lokali mieszkalnych i usługowych o łącznej powierzchni użytkowej prawie 197 tys. m2. Największą liczbę lokali wydano finalnym nabywcom w Poznaniu i Wrocławiu. Na skutek powyższych czynników oraz systematycznie wzrastającej rentowności prowadzonej działalności zysk netto zwiększył się nominalnie o 11% do poziomu 368 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 357,06 mln zł wobec 332,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2022 r. sprzedała 2 091 lokali.

(ISBnews)