Atal odnotował 54,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 108,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 64,46 mln zł wobec 123,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 189,48 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 406,4 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Marża netto w I kw. 2023 roku wyniosła ok. 28,57%.

"W pierwszym kwartale br. dalej koncentrowaliśmy się na poprawie naszej efektywności. Od zawsze rentowność naszej działalności jest kluczową kwestią, która buduje wartość dla akcjonariuszy Grupy. Celem, który sobie stawiamy, jest osiąganie wysokiego poziomu zwrotu z inwestycji deweloperskich, mimo niezwykle trudnego otoczenia dla spółek deweloperskich" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 56,49 mln zł wobec 107,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2022 r. sprzedała 2 091 lokali.

(ISBnews)