Zysk operacyjny wyniósł 50,22 mln zł wobec 45,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 72,76 mln zł wobec 68,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,06 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 311,67 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w pierwszym kwartale 2023 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyrażone w zł wyniosły 380,1 mln, co oznacza wzrost o 68,4 mln (22%) w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 50,2 mln zł po wzroście o 9%, natomiast wartość EBITDA za pierwszy kwartał 2023 wyniosła 72,8 mln zł (wzrost o 7%)" - czytamy w raporcie.

"Poprawa wyników finansowych Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2023 roku to głównie efekt wzrostu skali działania w segmentach Rozwiązania dla bankowości oraz Rozwiązania dedykowane. Rosnąca skala działania to po części także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE, które dołączyły do Grupy w 2022 roku. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE wygenerowały w pierwszym kwartale 2023 roku przychody na poziomie 1 mln euro. Wpływ nowych spółek na EBIT wyniósł 0,1 mln euro, a na wartość EBITDA 0,2 mln euro" - czytamy w dalej.

Reklama

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)