Zysk operacyjny wyniósł ok. 54 mln zł i był o ok. 2,5 mln zł (+5%) wyższy niż rok temu. Zysk EBITDA wyniósł 75 mln zł - bez zmian r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 376 mln zł i były o ok. 26 mln zł (+7%) wyższe w II kw niż rok temu.

W całym I półroczu 2023 r. spółka miała ok. 96 mln zł zysku netto, który był o ok. 9,3 mln zł (-9%) niższy niż w okresie porównawczym, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 756 mln zł - o ok. 94 mln zł (+14%) wyższych rok temu.

Reklama

"Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły ok. 82 mln zł, tj. były o ok. 14 mln zł (21%) wyższe od zanotowanych w okresie porównawczym. Środki pieniężne netto (liczone zgodnie z metodologią przyjętą do prezentacji kwartalnych) na koniec drugiego kwartału 2023 wyniosły ok. 92 mln zł, czyli o ok. 12 mln zł (+14%) więcej niż na koniec roku 2022" - czytamy w komunikacie.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)