Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 15 czerwca, o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych za kwotę 1 185,61 mln zł, podała spółka.

Akcje własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego utworzonego z zysków spółki z lat poprzednich, jak i z zysku osiągniętego w roku 2022.

"Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2028 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych budżetem skupu" - czytamy w projekcie uchwały.

Cena nabycia akcji zostanie określona przez zarząd i ma wynosić między 30 a 130 zł za sztukę.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,37 mld zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)