"Wezwanie przebiega zgodnie z planem. Złożenie zapisów na sprzedaż akcji przez największych akcjonariuszy oraz kluczowych menadżerów TIM S.A. po cenie 50,69 zł jest dobrze odbierane i stanowi jasny sygnał dla pozostałych akcjonariuszy. Spełnił się tym samym jeden z warunków wezwania, czyli zebranie zapisów na akcje reprezentujące co najmniej 50% ogólnej liczby głosów" - powiedział wiceprezes Grupy Würth Ulrich Liedtke, cytowany w komunikacie.

Zapisy na akcje rozpoczęły się 26 kwietnia i potrwają do 4 lipca 2023 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 7 lipca, rozliczenia transakcji - 12 lipca 2023 r.

Reklama

Drugim warunkiem wezwania jest otrzymanie przez wzywającego zgody na koncentrację - powinien on się ziścić do 4 lipca 2023 r., tj. najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Termin ten może być przedłużony maksymalnie do 23 sierpnia 2023 r., jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony w początkowym terminie.

Jeżeli w wyniku wezwania przekroczony zostanie próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów w spółce, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM i wycofać spółkę z obrotu na GPW, przypomniano.

Spółka z Grupy Wurth ogłosiła delistingowe wezwanie na 100% akcji TIM po 50,69 zł za sztukę 20 kwietnia br.

Grupa Würth to jeden ze światowych liderów w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. W przypadku powodzenia wezwania na akcje, TIM stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym, podkreślono wówczas.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)