Strata operacyjna wyniosła 18,1 mln zł wobec 26,76 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 15,32 mln zł wobec 23,38 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,86 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 0,03 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja finansowa spółki na moment podpisania niniejszego sprawozdania finansowego jest dobra, biorąc pod uwagę obecny poziom gotówki, przyznane finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i emisję akcji serii 'J'. Na dzień 31 marca 2023 r. wartość środków pieniężnych i obligacji spółki wynosiła 313 709 tys. zł. (w tym: 300 839 tys. zł środków pieniężnych w bankach oraz 12 870 tys. zł w obligacjach), zaś na dzień 11 maja 2023 r. wartość środków pieniężnych i obligacji spółki wynosiła 297 474 tys. zł (w tym: 284 604 tys. zł środków pieniężnych w bankach oraz 12 870 tys. zł w obligacjach)" - czytamy w raporcie.

Reklama

Wyłączając niegotówkowe koszty programu motywacyjnego (3 mln zł) oraz wyceny udziałów w Nodthera (0,8 mln zł), w pierwszych trzech miesiącach 2023 r., koszty operacyjne spółki, wynikające głównie z wydatków na badania i rozwój portfolio projektów wyniosły 32,9 mln zł (wobec 25,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), podano.

"Kontynuujemy postępy w naszych projektach klinicznych i jesteśmy na dobrej drodze, aby rozpocząć fazę II badań klinicznych dla RVU120 w AML/HR-MDS oraz nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych w drugiej połowie 2023 roku" - powiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

"Cieszymy się, że podczas tegorocznego Kongresu EHA, Ryvu może zaprezentować zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120 u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) i zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), które nadal potwierdzają wczesne oznaki skuteczności i korzystny profil bezpieczeństwa" - dodał.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)