Zysk operacyjny wyniósł 4,47 mln zł wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,3 mln zł wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,32 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 41,8 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 72,3 mln zł, czyli wyższe o 73% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 17,9 mln zł, co oznacza wzrost aż o 106% r/r. Dzięki temu, przy umiarkowanym wzroście kosztów ogólnego zarządu, który wyniósł 11% w stosunku do I kwartału ubiegłego roku, Grupa Atende zanotowała w I kwartale br. bardzo dobre wyniki. Na poziomie wyniku na działalności operacyjnej grupa wypracowała 4,5 mln zł zysku wobec straty w wysokości (3,3) mln zł rok wcześniej. Analogicznie znacznej poprawie uległy wyniki EBITDA, przed opodatkowaniem i netto. W I kwartale 2023 r. Grupa Atende osiągnęła 7,3 mln zł zysku EBITDA, wobec straty (0,9) mln zł rok wcześniej, oraz 3,1 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zanotowała stratę w wysokości (3,3) mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 4,23 mln zł wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)