Comp odnotował 6,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 13,48 mln zł wobec 1,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 25,06 mln zł wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,15 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 126,1 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kwartale 2023 r. Grupa zanotowała bardzo dobrą sprzedaż - driverem wzrostu sprzedaży był segment IT. Wypracowany wynik był efektem realizacji kontraktów uzyskanych jeszcze w ubiegłym roku" - czytamy w sprawozdaniu.

"W I kwartale 2023 r. w segmencie Retail (zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami) wystąpiła niższa sprzedaż urządzeń na rynku fiskalnym (co jest typowym barometrem spowolnienia w gospodarce jak również efektem wymiany urządzeń fiskalnych w 1 etapie fiskalizacji online). Ze względu na zainstalowane już ponad 1 mln urządzeń fiskalnych (co stanowi ponad polowe tego rynku - dane wg stanu na koniec kwietnia 2023) powoduje, że w chwili obecnej instalowane są głównie urządzenia u podatników rozpoczynających działalność - z powodów opisanych powyżej ilość kas kupowanych (wymienianych) w miejsce kas wyeksploatowanych jest relatywnie niewielka" - czytamy również.

W I kwartale 2023 r. koszty sprzedaży wzrosły o ok. 3,3 mln zł vs I kwartał 2022 r., co było efektem m.in. poniesionych kosztów marketingowych związanych z projektami eksportowymi w segmencie IT, nagrodami za osiągnięte wyniki w I kwartale 2023 r. oraz regulacją wynagrodzeń, podano.

Koszty ogólnego zarządu wzrosły o ok. 2,6 mln zł - głównie z powodu utworzenia jednorazowej rezerwy na odprawy pracownicze w spółce zależnej w segmencie IT (ok. 2,2 mln zł) oraz regulacją wynagrodzeń, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 5,23 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)