Aplisens odnotował 8,85mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,78 mln zł wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 12,52 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,65 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 29,95 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kwartale 2023 roku Grupa zrealizowała przychody na poziomie 40,65 mln zł, co jest najlepszym wynikiem odnotowanym w I kwartale w historii Grupy Aplisens (wzrost przychodów o 35,7% r/r) oraz drugim najlepszym wynikiem kwartalnym w historii Grupy Aplisens (po III kwartale 2022 roku, gdzie Grupa zrealizowała przychody na poziomie prawie 42 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Cykliczność sprzedaży Grupy powoduje, że kwartałem o najniższej wartości sprzedaży jest z reguły I kwartał, natomiast największa sprzedaż z reguły, odnotowywana jest w III kwartale. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem eksportu, wahania sprzedaży kwartalnej uległy spłaszczeniu, w szczególności sprzedaż w kwartale IV uległa zwiększeniu, co można zaobserwować począwszy od 2017 roku, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 9,04 mln zł wobec 4,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,83 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)