Podjęta w środę uchwała w sprawie podziału zysku KGHM Polska Miedź za 2022 r. jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu miedziowej spółki.

Obradujące w Lubinie (Dolnośląskie) ZWZ KGHM zdecydowało, że z zysku netto za ubiegły rok wynoszącego ponad 3,533 mld zł, 200 mln zł zostanie przeznaczonych na dywidendę, co stanowi 1 zł za akcję. Pozostała część zysku – ponad 3,3 mld zł - zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

W uchwale o podziale zysku za rok 2022 ustalono, że dniem dywidendy będzie 27 lipca 2023 r., natomiast 10 sierpnia 2023 r. będzie dniem jej wypłaty.

Odmienną uchwałę ws. podziału zysku za ubiegły roku wniósł podczas obrad walnego zgromadzenia jeden z akcjonariuszy. W uchwale, która nie została przyjęta przez walne zgromadzenie, zaproponowano na dywidendę 600 mln zł z ubiegłorocznego zysku, co dawałoby 3 zł na akcję.

Reklama

Prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot podkreślił podczas obrad ZWZ, że z uwagi na specyfikę branży, kluczowy wpływ na wyniki miedziowej spółki mają „okoliczności otoczenia makroekonomicznego”. „W pierwszej mierze notowania naszych podstawowych produktów, notowania surowców. W ubiegłym roku charakteryzowały się one dużą zmiennością; przy tym średnioroczny poziom notowań miedzi był znacząco niższy niż w 2021 r” – powiedział Zdzikot.

KGHM stawia na inwestycje

Dodał, że pomimo trudnego okresu związanego z epidemią Covid-19 i wybuchem wojny w Ukrainie, KGHM kładzie nacisk na inwestycje. „Udowodniliśmy, że KGHM działał w ubiegłym roku na tyle stabilnie, że jest w stanie inwestować w rozwój produkcji” – mówił prezes.

Podczas ZWZ KGHM przyjęto również uchwały m.in. dotyczące zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź za rok 2022 r., zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za rok obrotowy 2022 r.

Akcjonariusze udzieli też członkom zarządu oraz rady nadzorczej KGHM absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski