Mostostal Zabrze w wyniku przeprowadzonego skupu akcji własnych nabędzie 590 tys. akcji po cenie 6,5 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 3 835 000 zł, podała spółka.

Nabywane akcje własne stanowią 0,79% udziału w kapitale zakładowym; celem nabycia jest umorzenie akcji. W ramach zaproszenia złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 46 453 201 akcji spółki, w związku z czym średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 98,73%.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną.

Mostostal Zabrze zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)