"Pozostajemy w stałym dialogu z UOKiK i utrzymujemy pełną współpracę i wsparcie. Nadal jesteśmy przekonani o uzyskaniu pozytywnej decyzji organów antymonopolowych, dlatego podtrzymujemy nasze zaangażowanie w transakcję. Ogłosimy kolejne wezwanie, a odpowiednie powiadomienie zostało złożone w KNF" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową produktów elektrotechnicznych w Grupie Würth Ulrich Liedtke, cytowany w komunikacie.

FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel, podmiot należący do Grupy Würth, poinformował, że zamierza ogłosić ponowne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM.

Grupa Würth zapewniła, że pierwsze wezwanie na akcji TIM spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zapisy zebrane już na początku maja reprezentowały co najmniej 50% ogólnej liczby głosów. To konsekwencja m.in. złożonych wcześniej zapisów w ramach wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów TIM posiadających łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów.

"Pozostajemy optymistami, że nasze drugie wezwanie spotka się z co najmniej takim samym zainteresowaniem akcjonariuszy jak pierwsze, a zgoda UOKiK na koncentrację zostanie wydana przed upływem końca zapisów nowego wezwania" - dodał Liedtke.

Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie wydał zgody w sprawie koncentracji FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel oraz TIM do 23 sierpnia 2023 r., czyli daty zakończenia przyjmowania zapisów w pierwszym wezaniu na akcje TIM. Brak zgody urzędu antymonopolowego oznacza niespełnienie jednego z kluczowych warunków w ramach wezwania. Prezes UOKiK skierował złożone zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy, wydłużając tym samym termin zakończenia postępowania o 4 miesiące.

Spółka z Grupy Würth ogłosiła delistingowe wezwanie na 100% akcji TIM po 50,69 zł za sztukę 20 kwietnia br. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem otrzymania przez wzywającego zgody na koncentrację maksymalnie do 23 sierpnia 2023 r. Drugi warunek wezwania to objęcie zapisami co najmniej 50% łącznej liczby akcji, tj. 11 099 600 sztuk.

Grupa Würth to jeden ze światowych liderów w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. W przypadku powodzenia wezwania na akcje, TIM stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym, podkreślono wówczas. W 2022 roku Grupa osiągnęła sprzedaż w wysokości 19,9 mld EUR.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)