Zysk operacyjny wyniósł 7,67 mln zł wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,86 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 96,11 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 6,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 211,78 mln zł w porównaniu z 182,17 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 17,38 mln zł wobec 5,46 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Na przestrzeni pierwszego półrocza 2023 roku, grupa kapitałowa zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 211 779 tys. zł, tj. o ponad 16% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa kapitałowa wykazała zysk netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego na poziomie 6 967 tys. zł w I półroczu 2023 roku, w porównaniu ze stratą netto 579 tys. zł w I półroczu 2022 roku. Na poziomie zysku operacyjnego po skorygowaniu o amortyzację (EBITDA) grupa kapitałowa osiągnęła wzrost zysku o 11 914 tys. zł, w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku 2022" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Rentowność sprzedaży netto wyniosła w I poł. 2023 r. 3,29% wobec -0,32% rok wcześniej, a rentowność sprzedaży brutto 5,26% wobec 0,07% rok wcześniej, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 2,01 mln zł wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)